DSC_0012.JPG [warning]Jeden grosz znaczy niewiele, ale GÓRA GROSZA jest największa na świecie.[/warning]

 Po raz kolejny Zespół Szkół Nr 1 w Dukli przyłączył się do XIII ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo NASZ DOM pod patronatem MEN.

W dniach 23.XI – 7.XII 2012r. na terenie naszej szkoły trwała akcja na rzecz dzieci z domów dziecka.

Członkowie Szkolnego Samorządu Uczniowskiego klas I – III oraz klas IV – VI pod opieką pań Agaty Madzej, Krystyny Jaracz i Katarzyny Poradyło przeprowadzili zbiórkę groszy wśród uczniów i nauczycieli. W sumie zebrano 147,68 zł.

 Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za aktywne uczestnictwo i poparcie tak szczytnej akcji.

 Podsumowanie wyników „Góry Grosza” 2012 będzie zamieszczone na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl.

Agata Madzej

Krystyna Jaracz

Katarzyna Poradyło