DSC_0126.JPG 11 lutego 2016r. gościliśmy w naszej szkole pracownika Zespołu Parków Krajobrazowych w Krośnie, który przedstawił uczniom klasy Vc i VIb walory przyrodnicze i kulturowe Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie parku znajduje się wiele pięknych motywów: drewniane i murowane łemkowskie cerkwie, wsie ze starymi zagrodami, opuszczone doliny, w których stoją kapliczki i krzyże przydrożne, cmentarze otoczone starodrzewem oraz mogiły wojenne. Odnosząc się do historii starał się zainteresować uczniów otaczającym ich środowiskiem lokalnym. Prezentowane przez Pana zdjęcia przedstawiały florę i faunę parku oraz zabytki znajdujące się na obszarze parku. Pan zachęcał uczniów do poznawania ciekawych miejsc. Czasem nie trzeba wielkich pieniędzy i wyjeżdżać daleko, wystarczy tylko wyjść kawałek od miejsca gdzie mieszkamy aby obcować z piękną przyrodą i spotkać ślady przeszłości. Podróżowanie najlepiej zacząć od poznania własnego regionu.

Nauczyciel przyrody – Elżbieta Matusik