bekasNasza drużyna po raz drugi w tym roku będzie kwestować przy cmentarzach w Dukli na rzecz FUNDACJI NIEZŁOMNI. Fundacja zajmuję się poszukiwaniem oraz identyfikacją żołnierzy wyklętych. Fundacja podejmuje konkretne działania poszukiwawcze, ekshumacyjne i identyfikacyjne, których efektem jest odnalezienie 22 Żołnierzy Wyklętych w ciągu ostatnich dwóch lat (2014-2016).

Jak wiecie nasza drużyna jest w trakcie kampanii bohatera, na którego wybraliśmy por. Władysława Baran „BEKAS”, związanego z dukielskim terenem. Był m.in. dowódcą 1 kompani 6 pułku strzelców podhalańskich. Jego biografia jest barwna i nie do końca odkryta. Był dowódcą mądrym, lojalnym, dbającym o swoich żołnierzy i oddział, którym dowodził. Szanowany i ceniony, jego podwładni liczyli się z jego zdaniem i ufali mu. Odpowiadał za brawurowe akcje dywersyjno-sabotażowe, przy tym nie zapominał o ludności z obecnego krośnieńskiego powiatu. Wielki patriota, całym sercem oddany ojczyźnie. Walczył o wolną Polskę, do końca wierzył w pomoc sojuszników. Bekas w 1949 r. został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa za swoją akowską działalność oraz za przynależność do WiN-u. Ślad po nim ginie w areszcie śledczym w Rzeszowie. Z dokumentów do jakich dotarliśmy wynika, iż nie przeżył śledztwa, które trwało ponad 3 tygodnie. Nigdy nie odkryto miejsca jego pochówku. Starając się o nadanie jego imienia naszej drużynie, chcemy oddać mu cześć i przypomnieć o jego życiu, działalności Akowskiej i zagadkowej śmierci mieszkańcom naszego rejonu, na którym się urodzin, żył i o wolność którego walczył.”