Zapraszam nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 na konferencje w dniu 30.11.2010 o godzinie 1415
porządek obrad: podjęcie uchwały w sprawie koncepcji pracy szkoły oraz uchwały w sprawie nowelizacji statutu.
Na posiedzeniu zostaną zaprezentowane wyniki badań dotyczących poczucia bezpieczeństwa uczniów w naszej szkole. Zespół do spraw przeprowadzenia ewaluacji zaprezentuje narzędzia, które zostaną wykorzystane w trakcie prowadzenia badań.