Zapraszam wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły na spotkanie, które odbędzie się 01.12.2010 o godzinie 16.
Program spotkania: godzina 1600 spotkanie z dyrektorem:Zapoznanie rodziców z koncepcją pracy szkoły, przekazanie informacji na temat prowadzonej w roku bieżącym roku szkolnym ewaluacji wewnętrznej oraz podjętych działaniach gospodarczych. O godzinie 1630 spotkanie z wychowawcami.