DSC_0002.JPG

 Uczniowie klas 6b i 6a w dniach 9 i 10 maja 2013 pod opieką nauczycieli: Stanisława Fornala i Wandy Guni uczestniczyli w lekcjach muzealnych organizowanych przez Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli, a prowadzonych przez Panią Aleksandrę Żółkoś. Tematyka zajęć dotyczyła mijającej, 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego ze szczególnym uwzględnieniem udziału w nim mieszkańców powiatu krośnieńskiego.

Wyświetlony film, ciekawa prelekcja z omówieniem wystawionych eksponatów przez prowadzącego wzbudziła u uczniów zainteresowanie i poszerzyła ich wiedzę o przeszłości regionu.

W imieniu nauczycieli i uczniów słowa podziękowania pragnę przekazać Pani Aleksandrze za zapraszanie i miłe przyjmowanie nas w dukielskim muzeum.

S. Fornal