DSC_0061.JPG

Setne! – urodziny Pani Stanisławy Zaniewicz, długoletniej nauczycielki Szkoły Podstawowej w Dukli były obchodzone w naszej szkole.

Część artystyczną i dekorację sali przygotowali nauczyciele: Anna Zborowska-Kołacz, Małgorzata Lasek-Such, Maria Fornal i Halina Jurczyk. Ważnym elementem wystroju był zabytkowy fotel, przeznaczony dla Jubilatki, udostępniony dzięki uprzejmości dyrekcji Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli.

W inscenizacji występowali uczniowie klasy 4a, 4c i 5c. Nastrój recytowanych wierszy i śpiewanych piosenek miał charakter patriotyczny i sentymentalny. Nawiązywał, dla nas dorosłych, do lat dzieciństwa i młodości, czasów chodzenia do szkoły, przypominał naszych nauczycieli i wartości, które nam przekazywali.

Zgromadzeni goście, w dużej większości emerytowani nauczyciele, ale jak zwykle pełni wigoru i radości przyłączali się do śpiewu i nagradzali występujących gromkimi oklaskami.

Dyrektor szkoły Jerzy Pęcak na początku uroczystości przywitał, przede wszystkim, Szanowną Jubilatkę zwracając uwagę na niecodzienność takich uroczystości. Przypomniał również zapisy z księgi protokołów Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Dukli, pochodzące z połowy XX wieku, mówiące o tym, że już wtedy Pani Stanisława pracowała jako nauczyciel.

W imieniu dyrekcji, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół nr1 w Dukli życzę Pani Stanisławie dużo zdrowia i radości z życia.

S. Fornal