IMG_4161_1.JPG13 września 2011 roku przedstawiciele Samorządów Klasowych zebrali się w celu wybrania Samorządu Szkoły. Spotkanie odbyło się pod opieką pani Katarzyny Poradyło.

Kandydaci krótko jeszcze przypomnieli o swoich programach wyborczych, a następnie zebrani przeszli do głosowania tajnego.

W wyniku głosowania wybrano skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2011/2012:

Przewodnicząca: Julia Krówka – kl. 6c,

Zastępca przewodniczącej: Nina Kogut – kl. 5a

Skarbnik: Antonina Maj – kl. 5c

Wybranym życzymy wielu owocnych pomysłów, zapału do pracy i aby godnie reprezentowali społeczność szkolną.

Katarzyna Poradyło