P9220341_1.JPGW dniu 22 września uczniowie klas trzecich odbyli wycieczkę do Leśnego Ośrodka Nasiennego w Równem, gdzie pani Maria Stankiewicz zapoznała uczniów ze sposobami wyłuszczania i przechowywania nasion różnych drzew i krzewów oraz szkółkę leśną. Dużą atrakcją wycieczki było wyjście do pobliskiego lasu.