02.05.2016 (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Dyżury opiekuńcze pełni świetlica szkolna w godzinach: 630-1600.

Dowozy uczniów i obiady nie będą w tym dniu organizowane.

        wicedyrektor  Stanisław Fornal