Wtorek – 02-05-2017 jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

Obiady i dowozy w tym dniu nie będą organizowane.
Świetlica szkolna pełni dyżury od 630 do 1600.

 

Wicedyrektor

         Stanisław Fornal