Wprowadzone przez Sejm dodatkowe święto, między 1 a 3 maja, poświęcone jest fladze państwowej, która jest najmłodszym z polskich symboli narodowych. Oficjalnie w obecnym kształcie – biel u góry, czerwień na dole – przyjęto ją dopiero w roku 1919. Dla porównania: godło ma ponad 700 lat, a hymn ponad 200. Od uchwały z czasów Powstania Listopadowego, z 7 lutego 1831 r., barwy narodowe były kolorami owalnej kokardy, przypinanej na mundurach, z bielą w środku, a czerwienią na zewnątrz.

Uchwalona 3 maja 1791 roku była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną Konstytucją. Była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych. Ustalała zasady ustroju nowożytnego. Konstytucja 3 maja była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niepodległy byt. Mimo, że przetrwała rok stała się inspiracją dla następnych pokoleń w dążeniach do odzyskania niepodległości.

S. Kalita