Dni 13 i 14-10-2014 (poniedziałek i wtorek – Dzień Edukacji Narodowej) są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych. Jedynie świetlica szkolna pełni dyżury opiekuńcze w godzinach: 630-1600.

W tych dniach nie będą wydawane obiady oraz organizowane dowozy uczniów.

 

                                                                                                                      Stanisław Fornal

wicedyrektor