W mijającym roku szkolnym w klasie 1 c, przez cały rok szkolny, realizowane były zadania z trzech ogólnopolskich programów edukacyjnych. Wszystkie udało się zakończyć z sukcesem dla uczniów. Były to:

  1. „Zakamarek – ekotriki na kąciki” – III edycja (program dotyczący zadań z zakresu edukacji przyrodniczo – ekologicznej).
  2. „Zabawa sztuką” (program z dziedziny promowania idei wychowania przez sztukę).
  3. „Klasa w terenie” ( program związany z poznawaniem i doświadczaniem świata). Gratuluję moim uczniom bardzo serdecznie i dziękuję rodzicom uczniów, którzy wspierali nas bardzo mocno w pracy.

Józefa Winnicka-Sawczuk