Od 14 czerwca 2024 r. w naszej szkole zostało zorganizowane – z inicjatywy Pani adwokat – spotkanie dla uczniów klas I – III. Prowadziła je Pani adwokat  Renata Dragan-Zięba. Akcja „Bajeczni Adwokaci” zainicjowana została przez Komisję Wizerunku NRA. Miała cel edukacyjny – upowszechnianie wiedzy o zawodzie adwokata oraz propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Jednocześnie poruszane były tematy związane z właściwym i bezpiecznym zachowaniem w relacjach interpersonalnych. Spotkaniu towarzyszyło czytanie książki „Leśne sprawy Misi Adwokatki” – bajki przeznaczonej i dostosowanej treścią dla dzieci. Zadaniem „Bajecznego Adwokata” było opowiedzenie dzieciom o zawodzie adwokata, wychodząc od lektury książki z bajką. W programie spotkania uczniowie zobaczyli jak wygląda toga adwokacka. Na zakończenie spotkania Pani adwokat przeprowadziła quiz, pozostawiła kolorowanki, a także po jednym egzemplarzu książki dla klas I- III. Koordynatorem spotkana była pani Józefa Winnicka-Sawczuk. W podziękowaniu uczniowie wręczyli Pani adwokat własnoręcznie wykonane laurki i puchar dla „NAJBARDZIEJ BAJKOWEGO ADWOKATA”.

Józefa Winnicka-Sawczuk

galeria>>