17 grudnia 2014 roku w naszej szkole odbędzie się próbny sprawdzian dla klas VI. Sprawdzian zostanie przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym). W przypadku sprawdzianu szczególnie istotne jest zapoznanie uczniów ze sposobem zaznaczania rozwiązań zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi, dlatego też zachęcam do korzystania ze strony http://www.oke.krakow.pl zakładka sprawdzian w klasie VI gdzie zostały zamieszczone wszelkie informacje na temat sprawdzianu między innymi został zamieszczony film przedstawiający sposób zaznaczania rozwiązań zadań zamkniętych na karcie.

 

Jerzy Pęcak