W historii dukielskiego szkolnictwa było wiele zdarzeń, które na stałe wpisały się do kroniki szkolnej i są one przypominane przy okazji różnych rocznic szkolnych.
Do najważniejszych wydarzeń po II wojnie światowej należy budowa nowej szkoły, której oddanie nastąpiło 1 września 1968 roku. Dalsza rozbudowa szkoły miała miejsce w latach 90 powstał wtedy łącznik pomiędzy nowym a starym budynkiem szkoły, w którym znalazło się miejsce na szatnie, salę do gimnastyki korekcyjnej, bibliotekę, pracownię informatyczną oraz kilka pomieszczeń klasowych.
1 września 1999 roku to następna bardzo ważna data od tego roku pojawił się drugi, obowiązkowy poziom kształcenia w Polsce – gimnazjum. Uczęszcza do niego młodzież w wieku 13-16 lat. Nauka w gimnazjum trwa 3 lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem, od którego wyników w dużej mierze zależy wybór kolejnej szkoły. Wraz z powstaniem gimnazjum dotychczasowa ośmioklasowa Szkoła Podstawowa uległa przekształceniu w szkołę sześcioklasową. Szkoła przyjęła nazwę Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dukli.
Nowy rok szkolny 2010/2011 jest rokiem wielkich zmian organizacyjnych w naszej szkole, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Dukli z dnia 16 lipca 2010 roku do Zespołu Szkół Publicznych w Dukli włączono Przedszkole Gminne w Dukli następnie z dniem 31 sierpnia 2010 roku z Zespołu Szkół Publicznych w Dukli zostało wyłączone Gimnazjum a ZSP z dniem 01.09.2010 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zmienił nazwę na Zespół Szkół nr 1 w skład, którego wchodzi obecnie Szkoła Podstawowa i Przedszkole Gminne w Dukli.
Siedzibą przedszkola od 60 lat był budynek przy ulicy Żwirki i Wigury, który nie spełniał wymogów sanitarno – epidemiologicznych. Brak odpowiedniej liczby pomieszczeń, parkingu oraz fakt przekazania rodzinie Tarnowskich budynku spowodował konieczność poszukiwań nowego miejsca na lokalizację nowoczesnej placówki. W związku z przeniesieniem Gimnazjum do nowopowstałego Zespołu nr 2 nasi najmłodsi uczniowie, którzy do tego czasu uczyli się w najstarszej część szkoły (strona od banku) zostali przeniesieni do pomieszczeń , z których korzystali uczniowie gimnazjum.
Już czerwcu ubiegłego roku powstał plan kapitalnego remontu budynku i przeniesienia do niego przedszkola. Plan nabrał realnych kształtów w okresie wakacyjnym po uporządkowaniu pomieszczeń pozostawionych po klasach I – III. Po oględzinach dokonanych przez Burmistrza Gminy Pana Marka Góraka oraz jego zastępcy Pana Andrzeja Bytnara zapadła decyzja o przeprowadzeniu kapitalnego remontu. W listopadzie 2010 roku po zakończeniu procedury przetargowej rozpoczęto prace remontowo – budowlane. W trakcie remontu zostały ocieplone stropy, wymieniono instalację wodno – kanalizacyjną, CO oraz instalacje elektryczną. We wszystkich pomieszczeniach położono nowe tynki oraz podłogi zamontowano drzwi spełniające wymogi PPOŻ oraz klapę dymną. Wykonano nowe sanitariaty, które są dostosowane do wieku dzieci. Powstał aneks kuchenny z windą towarową, zakupiono nowe wyposażenie sal lekcyjnych oraz szatni. Przedszkole posiada parking, z którego rodzice mogą bezpośrednio, bezpiecznie doprowadzić swoje pociechy do przedszkola. Dzieci mają do dyspozycji plac zabaw salę do gimnastyki jak również nowo powstałą salę telewizyjną oraz kącik zabaw powstały przy świetlicy dzięki rządowemu programowi „Radosna Szkoła”
Dzień 31 stycznia 2011 roku wpisuje się na trwale w historię naszej szkoły w tym dniu 120 dzieci dukielskiego przedszkola rozpoczyna swoją przygodę z edukacją w nowym budynku w warunkach, które sprawiają że jest to powód do dumy wszystkich tych, którzy przyczynili się do powstania tej nowoczesnej placówki.

Dyrektor ZS nr 1 w Dukli Jerzy Pęcak