PRZEDSZKOLE GMINNE MA NOWĄ SIEDZIBĘ.

W historii dukielskiego szkolnictwa było wiele zdarzeń, które na stałe wpisały się do kroniki szkolnej i są one przypominane przy okazji różnych rocznic szkolnych. Do najważniejszych wydarzeń po II wojnie światowej należy budowa nowej szkoły, której oddanie nastąpiło 1 września 1968 roku. Dalsza rozbudowa szkoły miała miejsce w latach 90 powstał wtedy łącznik pomiędzy nowym […]