Rodzice i Uczniowie!

Opieka nad dziećmi i młodzieżą w trakcie Rekolekcji Wielkopostnych

Klasy: 0 – 6

Dotyczy tylko: 11 i 12 marca 2013 roku

 

  1. Autobusy dowożą dzieci, tak jak w dni nauki szkolnej – odwożą odpowiednio, we wszystkich kierunkach o godzinie 1115 ,
  2. Czas rekolekcji: poniedziałek (11.03): 800 – 930,        wtorek  (12.03): 930 – 1100,
  3. Wychowawcy zobowiązani są do zapewnienia opieki uczniom w trakcie przejścia z miejsca zbiórki do kościoła i z powrotem – w przypadku uczniów wymagających opieki i dojeżdżających – do świetlicy szkolnej,
  4. Świetlica szkolna pełni opiekę nad uczniami w dniach rekolekcji od 700 do 1600,
  5. Obiady w dniach rekolekcji nie będą wydawane.

 

Stanisław Fornal

   wicedyrektor