Zapisy dzieci do klas zerowych przy Szkole Podstawowej w Dukli na rok szkolny 2013/2014

odbędą się w dniach:

13.03 – 15.03.2013

 

Proszę zgłaszać się do wychowawców klas zerowych z wyciągiem z aktu urodzenia w godzinach: 1000-1200 – sale: 3, 5 (schronisko).

         Obowiązek zapisu dotyczy dzieci pięcioletnich, urodzonych w 2008 roku. 

 

                                                                           Stanisław Fornal

                                                                              wicedyrektor