Uczniowie i Rodzice!

Opieka nad dziećmi i młodzieżą w trakcie Rekolekcji Wielkopostnych
w dniach: 16.03 – 17.03.2015

Klasy: 0 – 6

 

  1. Termin i czas rekolekcji:

 16.03 (poniedziałek) – 830–1000,

17.03 (wtorek) – 1000-1130,

  1. Autobusy dowożą dzieci, tak jak w dni nauki szkolnej – odwożą odpowiednio, we wszystkich kierunkach o godzinie:

1030 (poniedziałek), 1200 (wtorek),

  1. Wychowawcy i nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia opieki uczniom w trakcie przejścia z miejsca zbiórki do kościoła i z powrotem – w przypadku uczniów wymagających opieki i dojeżdżających – do świetlicy szkolnej.
  2. Świetlica szkolna pełni opiekę nad uczniami od 630 do 1600. Obiady nie będą wydawane.

 

Stanisław Fornal

  wicedyrektor