Zapisy dzieci do klas zerowych przy Szkole Podstawowej w Dukli na rok szkolny 2015/2016 będą odbywać się w sekretariacie szkoły, w dniach: 09.03 – 13.03.2015, w godzinach 730 – 1500.

Obowiązek zapisu dotyczy dzieci pięcioletnich, urodzonych w 2010 roku. Proszę zabrać ze sobą wyciąg z aktu urodzenia dziecka.

  Dyrekcja Szkoły