Uczniowie i Rodzice!

Opieka nad dziećmi i młodzieżą w trakcie Rekolekcji Wielkopostnych

w dniach: 14.03 – 15.03.2016

Klasy: 0 – 6

 

  1. Termin i czas rekolekcji:

14.03 (poniedziałek) i 15.03 (wtorek) – 900–1030,

  1. Autobusy dowożą dzieci, tak jak w dni nauki szkolnej – odwożą odpowiednio, we wszystkich kierunkach o godzinie: 1045
  2. Wychowawcy i nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia opieki uczniom w trakcie przejścia z miejsca zbiórki do kościoła i z powrotem – w przypadku uczniów wymagających opieki i dojeżdżających – do świetlicy szkolnej,
  3. Świetlica szkolna pełni opiekę nad uczniami od 630 do 1600. Obiady nie będą wydawane.

 

Stanisław Fornal

  wicedyrektor