W dniu 12 kwietnia 2016 r. (wtorek), w sali nr 33 – na lekcji 4-tej odbędzie się

 

SZKOLNY KONKURS  EKOLOGICZNY

 

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas V i VI zainteresowanych tematyką ekologii.

Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do 8 kwietnia 2016 r. u nauczyciela przyrody.

Konkurs będzie miał formę pisemną, a laureaci szkolnego konkursu (trzech uczniów) przejdą do etapu gminnego.

W etapie gminnym uczniowie:

 • przygotują plakat (szczegóły po etapie szkolnym),
 • wezmą udział w wycieczce przyrodniczej połączonej z prelekcjami o tematyce ekologicznej,
 • w dniu 13 maja przystąpią do Gminnego Konkursu Ekologicznego.

Zagadnienia do szkolnego konkursu ekologicznego:

 1. Położenie miasta Dukli.
 2. Rzeki płynące przez Duklę.
 3. Formy ochrony przyrody, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt na terenie gminy Dukla.
 4. Parki narodowe na terenie gminy, ich symbole, daty powstania i ogólne informacje.
 5. Zabytki i przyroda Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.
 6. Pojęcia: ekologia, sozologia, segregacja, recykling, utylizacja, smog, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, mikoryza, ekosystem, biocenoza, biotop, Czerwona Księga.
 7. Rozpoznawanie drzew iglastych i liściastych.
 8. Zagadnienia związane z obchodami Święta Niezapominajki.
 9. Gospodarka odpadami.
 10. Gospodarka leśna.

                                                                                      Katarzyna Poradyło

                                                      Maria Twardzik

                                                      Elżbieta Matusik