5 czerwca uczniowie klas IV c i IV b wzięli udział w drugim etapie zajęć edukacyjnych. Tym razem uczniowie pod opieką wychowawców, opiekunów i pracowników Zarządu Parków Krajobrazowych udali się do Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Edukacja terenowa rozpoczęła się zwiedzeniem rezerwatu przyrody „Prządki”, a następnie uczniowie przeszli ścieżką przyrodniczą „Zamek Kamieniec – Prządki”. Podczas wędrówki pan Ignacy Bielecki w interesujący sposób przedstawił główne obiekty rozmieszczone wzdłuż ścieżki: Las Wyżynny, Cmentarzysko Kurhanowe, Grodzisko, Sokolec, Dolinę Potoku Morcinek, Młodniki. Uczniowie rozpoznawali rodzaje lasów, gatunki drzew iglastych i liściastych oraz zwierzęta żyjące w parku krajobrazowym. Młodzież zobaczyła również negatywne działania ludzi, którzy bezmyślnie niszczą przyrodę i tablice informacyjne.
Po zajęciach terenowych czwartoklasiści udali do Zamku Kamieniec, który zwiedzili pod opieką przewodnika. Uczniowie wysłuchali ciekawej historii zamku i perypetie kolejnych właścicieli, które stały się podstawą fabuły komedii pt.„Zemsta” Aleksandra Fredry. Największe jednak zainteresowanie i dużo emocji wśród uczniów wzbudziła katownia i zgromadzone w niej eksponaty, czyli różne narzędzia tortur.

Wanda Gunia
Katarzyna Poradyło