W piątek 13 października obchodziliśmy w naszej szkole Święto Edukacji Narodowej. Na tę okoliczność uczniowie klas trzecich pod kierunkiem wychowawców: Cecylii Ganczarskiej, Haliny Jurczyk i Agaty Madzej przygotowały inscenizację słowno-muzyczną prezentującą historię powstania Komisji Edukacji Narodowej oraz niektóre aspekty pracy nauczyciela widziane (na wesoło ) oczami uczniów. Podniosłą i miłą atmosferę dopełniały śpiewane piosenki nie tylko przez występujących.

Dyrektor szkoły Jerzy Pęcak i wicedyrektor Arkadiusz Twardzik złożyli życzenia wszystkim pracownikom szkoły i podziękowali za trud wniesiony w kształcenie i w wychowanie młodego pokolenia oraz przygotowanie szkoły do pracy. Kilkunastu nauczycieli otrzymało Nagrody Dyrektora Szkoły.

Od Samorządu Uczniowskiego nauczyciele otrzymali okolicznościowe kartki z życzeniami przygotowane przez uczniów pod opieką nauczycieli: Katarzyny Poradyło i Marii Twardzik. Na uwagę zasługuje motto dołączone do życzeń, pochodzące z twórczości znanego polskiego poety – Tadeusza Różewicza, wskazujące, że człowiek poszukuje autorytetów na każdym etapie życia i często uczy się od nowa.

S. Fornal

Więcej …