Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom różnych dzieci, Szkoła Podstawowa w Dukli przystąpiła do Ogólnopolskiego projektu społeczno-edukacyjnego „Mój SPE-cjalny bohater”,  który  został objęty Patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Projekt ma na celu popularyzację wiedzy na temat możliwości rozwoju osób z niepełnosprawnością, ukazanie obecności tych osób w bliższym i dalszym otoczeniu dzieci, kształtowanie wrażliwości, empatii i tolerancji dla różnic międzyludzkich, zintegrowanie uczestników projektu podczas wspólnych działań, wymianę wiedzy i doświadczeń między nauczycielami z całej Polski.

W ciągu całego roku szkolnego uczniowie będą przystępować do różnorodnych zadań sensorycznych w obrębie zmysłów: dotyku, wzroku, smaku, słuchu i węchu. Wykonają również pracę projektową związaną z osobą niepełnosprawną ze świata sportu. Zwrócona zostanie szczególna uwaga na rodzaje niepełnosprawności poprzez celebrację określonych świąt.

Paulina Domaradzka – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Maria Martowska – pedagog szkolny

Katarzyna Opałka– pedagog szkolny

Monika Raczkowska-Buczek – pedagog specjalny

Anna Świdrak – nauczyciel współorganizujący kształcenie