10 czerwca 2014 r. – godz. 900.

  

1. RKO – masaż serca.

2. Wypadek rowerowy – opatrunek osłaniający, rana cięta, krwawienie.

3. Atak padaczki – stabilizacja głowy, udrożnienie dróg oddechowych.

4. Złamanie nogi (lub ręki) – stabilizacja, opatrunek.

5. Krwotok z nosa – opatrunek.

 

Oczywiście w każdym przypadku obowiązuje wezwanie pomocy, bezpieczeństwo własne i miejsca wypadku itp.

 

Organizatorzy:         Józefa Winnicka-Sawczuk

Łukasz Derwich