W dniu 15 marca br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krośnie odbył się powiatowy

konkurs pt. „Artystyczne Rozmaitości” skierowany do uczniów ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi. Swój talent taneczny zaprezentowała uczennica klasy 3b Emilia Romańczyk,

wykonując „Wesoły taniec z pomponami” i zajmując wraz z innymi zasłużone I miejsce. Dziewczynka,

skocznym rytmem i akrobatycznymi figurami, zaczarowała publiczność. Oprócz części konkursowej

miał miejsce panel metodyczny dla rodziców i nauczycieli, podczas którego pracownicy SOSW

przedstawili specyfikę pracy szkoły oraz omówili wybrane metody i formy pracy z dziećmi, natomiast

uczniowie w tym czasie uczestniczyli w części warsztatowej, wykonując pięknie udekorowane ptaszki.

Emocji było bardzo wiele. Jesteśmy dumne z Emilki za tak piękny występ i czekamy z niecierpliwością

na kolejne.

Paulina Domaradzka

Józefa Winnicka-Sawczuk

Zdjęcia