Rok 2022 ogłoszony został przez Sejm RP rokiem między innymi Marii Konopnickiej i rokiem

Ignacego Łukasiewicza. Dlatego też uczniowie klasy 3b pojechali 27.10.2022r. na wycieczkę –

lekcję do Bóbrki i Żarnowca, aby poznać patronów całego roku. W Bóbrce zwiedzili Muzeum

Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza. Tam od 1854 roku znajduje

się nadal działająca kopalnia czarnego złota. Dzięki nowoczesnym ekspozycjom

multimedialnym uczniowie przenieśli się w czasy, kiedy pracował tu sam Ignacy Łukasiewicz.

Naukowiec jako pierwszy na świecie znalazł nowe zastosowanie dla ropy naftowej, był

twórcą lampy naftowej i całego przemysłu naftowego. Natomiast w Żarnowcu przybliżona im

została postać polskiej pisarki, poetki, tłumaczki i publicystki, twórczyni literatury dziecięcej.

Napisała między innymi „O krasnoludkach i sierotce Marysi”, „Dym”, „Nasza szkapa”. Jest

twórczynią najbardziej znanego wiersza patriotycznego pt. „Rota”, który dzieci w postawie

bardzo uroczystej odśpiewały w dworku Marii Konopnickiej. Lekcje wyjazdowe połączone z

prezentacją, pokazem i doświadczeniem są jedną z najskuteczniejszych metod oddziaływań

dydaktyczno-wychowawczych. Dzięki wycieczkom szkolnym uczniowie mają możliwość

bezpośredniego poznania własnego środowiska, regionu, właściwości kulturalnych lub

gospodarczych, poznają osoby, które miały wpływ na wieloraki rozwój. Wspólne wyjazdy

stanowią bogate źródło przeżyć dydaktycznych , a także przywołują chęć aktywnego

działania dla zdobycia wiedzy.

Józefa Winnicka-Sawczuk i Paulina Domaradzka

Zdjęcia