Dnia 24 października 2022r. w klasie 3b przeprowadzony został konkurs czytelniczy pod nazwą „Czytam sobie”.  Zadaniem uczestników było zaprezentowanie – przeczytanie  wybranego przez Organizatorów fragmentu lektury „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren.  Jury oceniało: tempo/płynność czytania, intonację,  uwzględnianie znaków  interpunkcyjnych, wyrazistość, właściwą głośność, poprawność.

Najlepsi uczniowie zostali uhonorowani nagrodami zasponsorowanymi przez rodziców, a wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

I miejsce – Antoni Skrzęta

II miejsce – Natalia Cieśla

III miejsce – Antoni Drozd

Wyróżnienie otrzymali : Julia Biały, Karolina Chłap, Gabriela Barsznica, Karolina Kamińska i Franciszek Cyran.

Jury obradowało w składzie:

Przewodnicząca – pani Anna Zborowska-Kołacz

Członkowie:

pani Halina Strojecka

pani Anna Świdrak

pani Magdalena Sobolewska

 Do udziału w konkursie zaproszeni zostali chętni  rodzice w roli obserwatora. Organizatorzy:

Józefa Winnicka-Sawczuk i Paulina Domaradzka

Więcej …