W dniu 21 czerwca 2024 uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2023/2024. Uroczystości odbywały w budynku na ulicy Kościuszki dla uczniów klas 0-5 oraz w budynku Szkoły na ul. Armii Krajowej dla uczniów klas 6-8.

Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego miały miejsce występy artystyczne oraz wręczenie nagród uczniom wyróżnionym za wyniki w nauce, sukcesy w konkursach i 100% frekwencję.

Listy gratulacyjne otrzymali zaproszeni rodzice naszych wyróżnionych absolwentów szkoły.

Dla klas 0-5 uroczystość prowadzili wicedyrektor Stanisław Fornal, natomiast w starszych klasach dyrektor Jerzy Pęcak i wicedyrektor Arkadiusz Twardzik. Część artystyczną przygotowały: w klasach 0-5 wychowawczynie klas trzecich – Cecylia Ganczarska, Halina Jurczyk i Agata Madzej, natomiast w klasach 6-8  wychowawczynie klas ósmych i 7a – Renata Zima, Małgorzata Lasek-Such oraz Anna Zborowska Kołacz.

Gościem uroczystości w budynku na ul. Armii Krajowej  była Pani Burmistrz Krystyna Andruch, która wręczyła „Nagrody Burmistrza dla najlepszego ucznia” i  listy gratulacyjne dla rodziców oraz złożyła gratulacje i życzenia uczestnikom uroczystości.

W tym roku nagrody burmistrza otrzymali ósmoklasiści:

  1. Julia Bąk
  2. Karolina Szczepanik
  3. Igor Helon
  4. Filip Wójcik.

Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom wspaniałych i bezpiecznych wakacji a absolwentom naszej Szkoły pomyślnej rekrutacji do wybranych szkół ponadpodstawowych i wszelkiej pomyślności w  życiu osobistym i w dalszej edukacji.

Arkadiusz Twardzik, Stanisław Fornal

galeria zdjęć klasy 6-8>>

galeria zdjęć klasy 0-5>>