Nauka zdalna

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r uczniowie będą uczyć się zdalnie.Dotyczy to w naszej Szkole następujących dni: 20-22 […]

Zmiany w organizacji przerw międzylekcyjnych i dowozów uczniów od 25.11.2021 r. (czwartek)

W celu poprawy organizacji pracy szkoły wprowadzamy, od 25 listopada 2021 roku (czwartek), zmiany w organizacji czasu trwania przerw międzylekcyjnych oraz w organizacji odjazdów autobusów szkolnych: I. Czas trwania lekcji i przerw międzylekcyjnych:1. 8:00 – 8:45,2. 8:55– 9:40,3. 9:50– 10:35,4. 10:45– 11:30,5. 11:40– 12:25,6. 12:40– 13:25,7. 13:40– 14:25,8. 14:30– 15:15.Pierwsze 4 przerwy międzylekcyjne trwają po […]

Harmonogram nauczania hybrydowego dla klas 4-8 obowiązujący od 17 maja 2021 r.

17 maja 2021 roku w klasach 4-8 rozpoczyna się nauczanie hybrydowe, które będzie trwało do 28 maja 2021 roku. Główna zasada nauczania hybrydowego ma polegać na tym, że w danym dniu, według obowiązującego podziału godzin, wskazana połowa klas 4-8 odbywa naukę w szkole, zaś druga połowa klas uczy się zdalnie. Tak na przemian ma się […]

Akcja challenge niebieskie motyle 2021

Świetlica szkolna Szkoły Podstawowej w Dukli została nominowana przez Przedszkole Gminne w Dukli – grupę „Motylki” do wzięcia udziału w akcji: „Jesteśmy z Wami Niebieskimi Motylami”. Celem akcji jest poszerzenie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej ubrały się na niebiesko, wykonały prace […]

Nauczanie hybrydowe w klasach 1-3 w okresie: 26.04-30.04.2021

   W związku z wprowadzeniem od przyszłego tygodnia nauczania hybrydowego w klasach 1-3 informujmy, że od 26.04.2021 do 30.04.2021 klasy te będą uczęszczały do szkoły według następującego harmonogramu, realizując dotychczas obowiązujący plan zajęć: poniedziałek – 26.04: 1a, 1b, 2a, 3b, wtorek – 27.04: 1c, 2b, 3a, 3c, środa – 28.04: 2a, 2c, 3c, czwartek – […]

Nauka od 22 marca 2021 – nowe zasady dla klas I-III

  Informujemy, że z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju. Zasady te wchodzą na podstawie: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie […]

Bałwanek dla Ignasia

Dziękujemy za nominację i z radością przyłączamy się do akcji #trzymamykciukizaignasia. Uczniowie klas: kl. III -c z wychowawcą p. Cecylią Ganczarską, kl. I -a z wychowawcą z p. Renatą Jakieła , kl. I -c z wychowawcą p. Renatą Cieśla oraz dzieci biorące udział w zajęciach świetlicowych z wychowawcą p. Katarzyną Opałka. W taki oto sposób […]