Oświadczenie o miejscu zamieszkania — na stronę

Budżet obywatelski-zagłosujmy na remont świetlicy szkolnej

Szanowni Państwo, mieszkańcy Dukli. Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Rąpała zgłosiła świetlicę Szkoły Podstawowej w Dukli do konkursu w budżecie obywatelskim. Zwracam się do Państwa z gorącym apelem o wsparcie tej inicjatywy i oddanie głosu za pośrednictwem formularza, który można pozyskać z naszej strony Internetowej jak również ze strony Gminy Dukla lub odebrać w budynku Szkoły Podstawowej w Dukli. Projekt zakłada kompleksowy remont pomieszczeń świetlicy wraz z zakupem nowego wyposażenia. W świetlicy dzieci spędzają sporo czasu na zabawie oraz innej formie zajęć dlatego jest miejscem bardzo mocno eksploatowanym a więc  zniszczenia zdarzają się częściej niż w innych pomieszczeniach. Pozyskanie funduszy na ten cel pozwoli na zakup nowych zabawek i wyposażenia, które to niewątpliwie wpłyną na podniesienie atrakcyjności zajęć świetlicowych.

Wypełnione karty należy złożyć w biurze podawczym w budynku Urzędu Miasta. Głosowanie trwa do 17 sierpnia 2020.

Tutaj można pobrać kartę do głosowania: pobierz>>

Pozdrawiam Jerzy Pęcak

wydawanie

Jak i kiedy odebrać świadectwo szkolne?

Po uwzględnieniu sytuacji epidemicznej, wytycznych sanitarnych i liczby uczniów naszej Szkoły zapadła decyzja, że zakończenie roku szkolnego będzie oparte jedynie na spotkaniu uczniów z wychowawcami w celu odbioru świadectw ukończenia szkoły.

Poniżej przedstawiamy organizację odbioru:

Klasy 0-5 – budynek przy ulicy Kościuszki 13

Harmonogram_0-5>>

Klasy 6-8 – budynek przy ulicy Armii Krajowej 1

Harmonogram_6-8>>

Arkadiusz Twardzik

wicedyrektor

Oświadczenie o miejscu zamieszkania — na stronę

ZWROT PODRĘCZNIKÓW W KLASACH 1-5

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas pierwszych i czwartych nie zwracają podręczników, natomiast uczniowie klas drugich, trzecich i piątych dokonują zwrotu podręczników, kolejno, w dniach: 22, 23, 24.06.2020. Wychowawcy klas prześlą uczniom i rodzicom szczegółowe harmonogramy zwrotu podręczników, które należy ściśle przestrzegać.

Stanisław Fornal

wicedyrektor

Oświadczenie o miejscu zamieszkania — na stronę

Dni wolne od zajęć w czerwcu 2020 roku

Następujące dni czerwca 2020 roku: 12, 16, 17, 18 i 25 są dniami wolnymi od zajęć. W tym czasie nie będą realizowane zajęcia: zdalne, opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w klasach 0-3, specjalistyczne oraz konsultacje dla uczniów klas 4-8. Jedynie świetlica szkolna będzie pełniła dyżury opiekuńcze w godzinach: 6:30 – 16:00.

Stanisław Fornal

wicedyrektor

KOMUNIKAT

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br.

Na podstawie publikacji MEN informujemy, że:

  • Do 26 czerwca br. przedłużona zostaje przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.
  • Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Ponadto wznowiona zostanie działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchomiona zostaje również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia w tym zakresie.
  • W piątek, 26 czerwca uczniowie będą mogli odebrać świadectwa, chyba, że dyrektor, z uwagi na sytuację epidemiczna, wyznaczy inny termin.
  • Od soboty, 27 czerwca dzieci i młodzież rozpoczną wakacje.