W piątek  8 listopada 2019 roku  odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie klas 6-8 pod kierunkiem nauczycieli: Anity Kosztyły i Małgorzaty Lasek-Such. Inscenizacja nawiązywała do istotnych wydarzeń z okresu zaborów – powstań narodowych i zasłużonych postaci historycznych. Pojawiło się również nawiązanie do naszej współczesności, z której możemy się cieszyć, ponieważ żyjemy w niepodległej ojczyźnie. Ta sama akademia była również wystawiona w kościele farnym w Dukli w dniu 11 listopada, a dość licznie zebrani widzowie dali świadectwo zainteresowania  organizacją i przygotowaniem Święta Niepodległości w środowisku lokalnym.

Więcej …


S. Fornal