Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Dukli zaprasza do zapisów: do oddziału przedszkolnego – klasy zerowej (od 28 lutego do 11 marca 2022 r.) i do klasy pierwszej szkoły podstawowej (od 1 do 31 marca 2022 r.) na rok szkolny 2022/2023, które  będą odbywać się w budynku szkoły przy ul. Kościuszki 13 w godzinach: 800 – 1300.

Dokumenty do zapisu (wniosek, zgłoszenie, klauzulę, potwierdzenie woli przyjęcia oraz oświadczenie) można pobrać w zakładce „rekrutacja” na stronie internetowej szkoły: sp.dukla.pl lub w sekretariacie szkoły.

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych Przedszkola Gminnego w Dukli i deklarujący chęć ich zapisu do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Dukli mogą pobrać dokumenty do rekrutacji u wychowawców przedszkola, ale składają je tylko w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Dukli.

Ważne jest, aby składane dokumenty były podpisane przez obydwoje rodziców /prawnych opiekunów z wyjątkiem sytuacji, gdy tylko jeden z rodziców wychowuje dziecko.

         Obowiązek zapisu dotyczy: dzieci sześcioletnich (klasa zerowa), urodzonych w 2016 roku oraz dzieci siedmioletnich (klasa pierwsza), urodzonych w 2015 roku. Rodzice mogą też zapisać „do zerówki” dzieci pięcioletnie urodzone w 2017 roku.   Udając się na zapis dziecka do szkoły proszę zabrać ze sobą wyciąg z aktu urodzenia.

S. Fornal