IMG_0954_1.JPG,,Naród, który nie ma przeszłości,

umiera i nie buduje przyszłości”

Jan Paweł II

 

Dla upamiętnienia 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia.

Uczniowie zaprezentowali krótki rys historyczny, przypominający wydarzenia związane z utworzeniem konstytucji z 1791 r. Ustawa ta wzbudziła podziw nie tylko w całej osiemnastowiecznej Europie, ale i na świecie. Dzieci recytowały wiersze, a chór śpiewał piosenki patriotyczne podkreślające doniosłość omawianych wydarzeń.

Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie z klasy Va oraz chór, zaś opiekunami były p. Wanda Gunia i p. Małgorzata Lasek-Such.

Piękne dekoracje, które podkreśliły podniosły nastrój akademii, wykonała p. Cecylia Ganczarska.

Wanda Gunia