IMG_8206.JPG 28 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół Publicznych w Równem odbył się VIII Gminny Konkurs Ekologiczny  EKOIGRZYSKA. W konkursie udział wzięło trzech uczniów naszej szkoły: Marcel Bytnar i Karol Sysak uczniowie klasy 5a oraz Filip Dereniowski – uczeń klasy 6c. Uczniowie ci zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych.
Konkurs był dwuetapowy. W pierwszej części, trwającej 60 minut, uczestnicy konkursu rozwiązywali test z wiedzy ekologicznej. Po krótkiej przerwie odbyła się druga część ekoigrzysk,  podczas której trzyosobowe zespoły z sześciu szkół naszej gminy rywalizowały ze sobą. Uczniowie każdej szkoły losowali za pomocą koła fortuny kategorię, a następnie wszystkie zespoły odpowiadały na pytania z tej kategorii. Na kole fortuny, oprócz pytań, na uczniów czekały atrakcyjne gadżety.
Nasi uczniowie odnieśli czterokrotny sukces. I miejsce w rywalizacji indywidualnej zajął Marcel Bytnar, II miejsce ex aequo zajęli Karol Sysak i Filip Dereniowski. Ponadto drużyna z Zespołu Szkół Nr 1 w Dukli zajęła I miejsce w rywalizacji szkół podstawowych.
Nagrody, ufundowane przez gminę Dukla, wręczył uczniom z-ca burmistrza pan Andrzej Bytnar. Nie tylko uczniowie zostali nagrodzeni, szkoła otrzymała czek na 400 zł oraz punkty w ogólnej punktacji o „Nagrodę Burmistrza we współzawodnictwie w dziedzinie kultury Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Gminy Dukla”.
Serdecznie dziękujemy organizatorom ekoigrzysk,  przede wszystkim pani Halinie Cycak
oraz paniom: Dorocie Dołęgowskiej i Agnieszce Szyndak.
Uczniom gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Katarzyna Poradyło