Dzień 4 grudnia jest jest świętem wszystkich górników zwany Barbórką. Mieliśmy zaszczyt gościć pana Wiesława Jakiełę, który jest górnikiem już 40 lat. Na ręce pana Wiesława dzieci złożyły życzenia wszystkim pracownikom Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie z panem Piotrem Majkutem na czele, a szczególnie wszystkim pracownikom kamieniołomu w Lipowicy, zarówno pracujących jak i tych na emeryturze. Życzenia popłynęły dla wszystkich górników w Polsce.

Więcej …

Wychowawczynie klas Kamila Paszek-Czupińska i  Józefa Winnicka-Sawczuk