DSC_0004.JPG W piątek 30 września bieżącego roku przeprowadziliśmy w naszej szkole próbną  ewakuację uczniów i personelu. Dotyczyła ona tzw. „nowego budynku” – dwóch kondygnacji nad szatnią szkoły. Akcja ewakuacyjna  przebiegała sprawnie. Wszyscy opuścili „zagrożony” rejon wykazując się zdyscyplinowaniem i znajomością przepisów ewakuacyjnych.

           S. Fornal