20151117_111647.jpg W celu promowania zdrowego stylu życia oraz kształtowania u dzieci postawy odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie najbliższych we współpracy z PSSE w Kośnie odbył się konkurs plastyczny: „Mamo, tato…… Nie pal!”.

 Konkurs przeprowadzony   został  w dwóch kategoriach wiekowych:

  • Uczniowie klas I-III
  • Uczniowie klas IV-VI

W szkolnym konkursie wzięło udział 27 uczniów . Na ręce organizatora oddano prace wykonane rozmaitymi, technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt , a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny uwagę zwracano na poziom aktywności twórczej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy.

Wiedząc, jak ważne jest dla dzieci docenienie ich trudu laureaci konkursu uhonorowani zostali imiennymi dyplomami. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe.

Ponadto praca ucznia z klasy 1a  – Tomasza Pelczara została wyróżniona przez jury Powiatowego Konkursu Plastycznego

 

Maria Martowska