Szkolne Koło Caritas  zajęło się Narodowym Czytaniem od strony organizacyjnej i całościowej. Przygotowania rozpoczęły się od czerwca 2020 roku, kiedy to wysłany został formularz zgłoszeniowy do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W tym formularzu wypisano organizatora przedsięwzięcia Szkołę Podstawową w Dukli oraz zaproszonych współorganizatorów- Gmina Dukla, Starostwo Powiatowe w Krośnie, Sołectwo Teodorówka oraz Zakład Karny w Moszczańcu. Całe wydarzenie miało miejsce na dukielskim rynku 5 września 2020r.

W tym roku czytana była „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Gremium czytające utwór z podziałem na role to: burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, wiceburmistrz Dukli Łukasz Piróg, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dukli Jerzy Pęcak, pani Melania Romańczyk-Głód, pan Maciej Żarnowski, pan Andrzej Krężałek Przewodniczący Rady Powiatu, pani Maria Parylak Radna Powiatu, pani Małgorzata Bielec dyrektor MOPS , pani Małgorzata Walaszczyk-Faryj dyrektor OK, pani Agnieszka Matusik, pani Katarzyna Błaż. Wartę honorową przy fladze Polski pełnili harcerze z 6 DH Iskra w Dukli. Podczas uroczystości śpiewały pieśni patriotyczne Iza Dubis i Wiktoria Jakieła. Pani Krystyna Różewicz przygotowała pamiątkowe plakaty i karteczki, które pani Monika Gondek-Jankowicz pieczętowała pieczęcią, którą otrzymaliśmy wcześniej z Kancelarii Prezydenta. Przedsięwzięcie szerokim echem odbiło się w środowisku lokalnym oraz szerszym. A wszystko dzięki transmisji na żywo prowadzonej przez Informację Turystyczną w Dukli- panią Annę Chłopecką. Pracownicy Ośrodka Kultury w Dukli wykonali ciężką pracę dotyczącą organizacji miejsca czytania. Dukla jest dumna i szczęśliwa, iż znalazła się na mapie czytającej Polski. Wszystkim serdecznie dziękuję i zapraszam za rok .

Józefa Winnicka-Sawczuk

Organizator Narodowego Czytania 2020

Zdjęcia