Środa – 14-10-2015 (Dzień Edukacji Narodowej) jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Jedynie świetlica szkolna pełni dyżury opiekuńcze w godzinach: 630-1600.

W tych dniach nie będą wydawane obiady oraz organizowane dowozy uczniów.

                                                                                                                                                             Stanisław Fornal

                                                                                                                        wicedyrektor