[error]

Dzień Edukacji Narodowej – 14-10-2013 (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Jedynie świetlica szkolna pełni dyżury opiekuńcze w godzinach: 800-1200.

W tym dniu nie będą wydawane obiady oraz organizowane dowozy uczniów.

[/error]