5 kwietnia 2016 (wtorek)

SPRAWDZIAN  KLAS  SZÓSTYCH  

 

  1. Dzień ten jest wolny od zajęć lekcyjnych ze względu na sprawdzian klas szóstych – do szkoły nie przychodzą uczniowie klas 0-5,
  2. Autobusy dowożą tylko uczniów klas szóstych, tak jak w dni nauki szkolnej – odwożą odpowiednio, we wszystkich kierunkach o godzinie 1330,
  3. Świetlica szkolna będzie czynna od 630; do 1600,
  4. Obiady nie będą wydawane.

 

Stanisław  Fornal

   wicedyrektor