W dniu 23 listopada uczniowie klas III a, b, c byli na wycieczce w Oczyszczalni Ścieków w Dukli. Wyjście zostało poprzedzone cyklem zajęć związanych tematycznie z wodą. W czasie wycieczki dzieci dowiedziały się o sposobach oczyszczania wody, a także zwiedziły zakład. Poznały poszczególne etapy oczyszczania wody poprzez filtrowanie, a następnie oczyszczanie jej za pomocą odpowiednich maszyn. Uczniowie mieli okazję obserwować pracę tych maszyn w specjalnych zbiornikach wodnych.

Dzięki tej wycieczce dzieci uzmysłowiły sobie jak bardzo ludzie zanieczyszczają wodę i ile pracy należy włożyć w jej oczyszczanie i uzdatnianie.

Uczniowie klas trzecich i nauczyciele składają serdeczne podziękowanie panu Arturowi Wszołkowi za bardzo ciekawą lekcję.

Krystyna Jaracz

Bogumiła Ganczarska

Elżbieta Lega