W dniu 23 czerwca 2023 uroczyście zakończyliśmy roczne zajęcia dydaktyczno- wychowawcze. Uroczystości odbywały się zarówno przy budynku na ulicy Kościuszki , jak i przy budynku na ul. Armii Krajowej. Pogoda dopisała, więc miejscem spotkań stały się place przyszkolne.

Po odśpiewaniu hymnu miały miejsce występy artystyczne oraz rozdanie nagród uczniom wyróżnionym za wyniki w nauce i sukcesy w różnych konkursach i listów gratulacyjnych dla rodziców. Dla klas 6-8 uroczystość prowadzili dyrektor Jerzy Pęcak i wicedyrektor Arkadiusz Twardzik a dla klas 1-5 wicedyrektor Stanisław Fornal. Dzień ten był również pożegnaniem ósmoklasistów, którzy stali się absolwentami naszej Szkoły.

Gościem uroczystości był burmistrz Andrzej Bytnar, który wręczył „Nagrody burmistrza dla najlepszego ucznia”. W tym roku nagrody te otrzymało sześcioro ósmoklasistów.

Rok szkolny przyniósł liczne sukcesy dydaktyczne naszych uczniów. Oprócz wysokich średnich ocen były sukcesy w konkursach wiedzy. Wymienić tu należy laureatkę konkursu kuratoryjnego z chemii i jednocześnie finalistkę konkursu z geografii – Magdalenę Piróg oraz laureata konkursu kuratoryjnego
z geografii – Jana Żarnowskiego.

Wśród licznych sukcesów sportowych na różnych szczeblach trzeba wymienić udział naszej drużyny Ogólnopolskich mistrzostwach w mini piłce siatkowej, gdzie drużyna dziewcząt zajęła 15 miejsce w Polsce.

Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom udanych i bezpiecznych wakacji a absolwentom szkoły pomyślnej rekrutacji do wybranych szkół ponadpodstawowych i wszelkiej pomyślności w dalszej edukacji.

Arkadiusz Twardzik

galeria zdjęć>>