21 lutego 2011 roku odbyła się w naszej szkole

DYSKOTEKA WALENTYNKOWA

zorganizowana przez Samorząd Uczniowski.

Uczniowie klas IV, V i VI bawili się do godz. 1900.