Boze_narodzenie

Ferie świąteczne trwają od 23.12.2013 do 01.01.2014. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć w naszej szkole są: 02 i 03.01.2014. W tych dniach nie będą organizowane dowozy uczniów oraz wydawane obiady. Tylko świetlica szkolna będzie pełnić dyżury w godzinach: 800 – 1200.

Przypominam również, że 6 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy (zajęć szkolnych). 

                                                                                     Wicedyrektor  

Stanisław Fornal