W ramach akcji ekologicznej i charytatywnej przez cały rok będziemy zbierać papierowe odpady i zakrętki.

Przypomnę, że w ubiegłym roku zebraliśmy przez dwa miesiące ponad 1500 kg makulatury. W ten sposób przyczyniamy się do ochrony lasów.

Gromadząc plastikowe zakrętki, pomagamy chorym i niepełnosprawnym. W roku szkolnym 2010/2011 przekazaliśmy na ten szczytny cel ponad 153 kg. Warto wiedzieć, że 1 kg to około 350 – 500 zakrętek.

Najwięcej zakrętek zebrali:

I. Katarzyna Słabczyńska kl.V b

II. Dominik Malczewski kl.V a

III. Aleksandra Martynów kl. Vc

IV. Jakub Kłap kl.V b

Najmłodsi uczniowie też aktywnie włączyli się do akcji. Na pochwałę zasługują grupy p. B. Dembiczak i p. A. Drozd oraz dzieci z klas I – III.

Zakrętki prosimy przekazywać p. Marii Twardzik (sala nr 36), zaś makulaturę – do biblioteki do p. Barbary Czai lub p. Wandy Guni (sala nr 37).

Uczniom, którzy wezmą udział w w/w akcjach wpiszemy punkty dodatnie.

Wanda Gunia