Trzeci raz Zespół Szkól nr 1 w Dukli (wcześniej Zespół Szkół Publicznych w Dukli) został zdobywcą I miejsca w Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Szkół z terenu gminy Dukla. Ta lokata jest potwierdzeniem wysokich kwalifikacji nauczycieli Dukielskiej Szkoły oraz zdolności artystycznych uczniów ZS nr 1. Zwycięstwo ma nie tylko wymiar prestiżowy ale również materialny. Budżet ZS nr 1 został zwiększony o kwotę 1000 zł, która to stanowi nagrodę w rywalizacji.
Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz rodzicom za pomoc w osiągnięciu wspaniałego wyniku składam serdeczne podziękowania Dyrektor ZS nr 1 w Dukli Jerzy Pęcak